Szkolny Klub Przedsiębiorczości z naszej szkoły na podium ogólnopolskim

Dobiegający końca I semestr roku szkolnego 2015/2016, czy też miniony już rok kalendarzowy 2015 skłaniają do refleksji i dokonywania podsumowań. Dla Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości (SKP) działającego w naszej szkole ten czas należał do wyjątkowo owocnych i obfitujących w wybitne osiągnięcia.

Jak co roku w listopadzie miała miejsce uroczysta Gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, w którym to zrzeszony jest nasz SKP.

 Tegoroczna Gala wręczenia nagród odbyła się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik . Jej bohaterami byli nauczyciele i uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy zostali uhonorowani za ogromny wkład pracy  i szczególne osiągnięcia w realizacji projektów edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości za rok szkolny 2014/2015.

Czytaj więcej...

MŁODZIEŻOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Spotkanie Informacyjno - Promocyjne

W dniu 9 lutego 2012 r. odbyło się w naszej szkole Spotkanie Informacyjno-Promocyjne w ramach projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP).

Dwugodzinne zajęcia z 20 uczniami z klas: 2a, 3b i 2c poprowadzili przedstawiciele kieleckiej Fundacji Centrum Europy Lokalnej, która jest partnerem Lidera projektu - Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce". Podczas czwartkowego spotkania przedstawiona została młodzieży problematyka prowadzenia własnej działalności gospodarczej, oferta projektu oraz zasady praktyk i preinkubacji firm w MIP. Spośród uczestników spotkania - na podstawie oceny zgłoszonych przez nich pomysłów biznesowych, wytypowana zostanie grupa najbardziej zainteresowanych otwarciem firmy w ramach Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości 10 osób, która przejdzie do następnego etapu, tj. warsztatów prowadzonych przez praktyków biznesu: właścicieli i kadrę zarządzającą firm - członków Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce".

Rozpoczęcie nowatorskiego projektu zarejestrowała telewizja lokalna Ostrowiec.TV . Informacje na temat rozpoczętych działań w ramach projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości w naszej szkole, dostępne są w Kurierze Powiatowym z dnia 20.02.2012r. na stronie: www.ostrowiectv.pl .