Kolejny Etap Projektu za nami

W dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. czterdziestu uczniów – beneficjentów projektu „Edukacja Zawodowa w Praktyce” wzięło udział w zaplanowanych warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacyjnym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wilanowskiej Wólce. W trakcie dwudniowych zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych dwudziestu uczniów kształcących się w kierunku technik ekonomista i dziesięciu w kierunku technik spedytor, a także dziesięciu z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, utwierdzali się w swoich mocnych stronach i dokonanych dotychczas wyborach zawodowych oraz określali swoje predyspozycje zawodowe, które mogą być im przydatne podczas kształtowania ich dalszej drogi zawodowej. Realizacja tej części programu warsztatów w pierwszym dniu, przebiegała z wykorzystaniem nowoczesnego programu komputerowego „Indywidualny Planer Kariery”. Równie atrakcyjną dla uczniów formę miały zajęcia prowadzone w drugi dzień pobytu, kiedy to w atmosferze twórczej, kreatywnej pracy w grupie, reżyserowali oni według własnych scenariuszy z zastosowaniem tabletów film p.t. „Rozmowa kwalifikacyjna”.

Czytaj więcej...

Projekt „EDUKACJA ZAWODOWA W PRAKTYCE”

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim przystąpiło do projektu systemowego „Edukacja zawodowa w praktyce”, który  realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Adresaci projektu

Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W projekcie uczestniczyć będzie 40 uczniów z naszej szkoły kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik spedytor.

Czytaj więcej...