Plan zajęć pozalekcyjnych

Plan zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin (dzień tygodnia, godzina)

Uwagi

1.

Zajęcia fakultatywne z języka polskiego – przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Ilona Marzec

wtorek, 13.30 – 14.15

co 2 tygodnie

2.

Szkolne Koło „Caritas”

Lidia Mieczyńska

spotkania organizacyjne raz w miesiącu; realizacja zadań – według potrzeb

 

3.

Zajęcia fakultatywne z języka polskiego –
klasa IV a i IV e

Dorota Mazan

po ustaleniu z uczniami

 

4.

Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja A.29)

Urszula Pastuszka

piątek, 13.30 – 14.15

2 razy w miesiącu

5.

Drużyna Ratownicza „Ekonomik”

Małgorzata Wieczorek,
Dorota Kępińska

czwartek, 14.20 – 15.05

 

6.

Zajęcia fakultatywne z hotelarstwa

Edyta Jamróz

piątek, 11.45 – 12.30

 

7.

Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja AU.35)

Małgorzata Giemza

wtorek, 11.45 – 12.30

raz w miesiącu

8.

Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja T.12)

Bogumiła Baszak

czwartek, 14.20 – 15.05

2 razy w miesiącu

9.

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

Ewa Adamczyk

poniedziałek, 15.10 – 15.55

 

10.

Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja AU.35) – klasa II a

Ilona Gębora

piątek, 14.20 – 15.05

co 2 tygodnie

11.

Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja A.36) – klasa IV a

Grażyna Sowa

piątek, 13.30 – 14.15

raz w miesiącu

12.

 Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja A.36) – klasa IV a

Ilona Gębora

poniedziałek, 14.20 – 15.05

co 2 tygodnie

13.

Dni Hotelarza – przygotowanie młodzieży, podsumowanie projektu

Agnieszka Bęben,
Dorota Szczałuba

czwartek, 14.20 – 15.05

 

14.

Prowadzenie szkolnego bloga kulinarnego

Edyta Majecka-Loranty

według potrzeb

 

15.

Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja A.36) – klasa IV a

Małgorzata Dyjach

piątek, 13.30 – 14.15

raz w miesiącu

16.

Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja T.15) – klasa IV c

Małgorzata Dyjach

czwartek, 13.30 – 14.15

raz w miesiącu

17.

Koło Gastronomiczne

Małgorzata Dyjach,
Bożena Filipczak

według potrzeb i kalendarza imprez szkolnych

 

18.

Zajęcia fakultatywne z matematyki dla klasy IV e

Bożena Filipczak

po ustaleniu z klasą

 

19.

Zajęcia fakultatywne z języka niemieckiego

Aneta Krawczyk

piątek, 9.50 – 10.35

 

20.

Zajęcia fakultatywne z historii

Anna Macias

piątek, 9.50 – 10.35

 

21.

Zajęcia fakultatywne z języka niemieckiego

Monika Ziemba

piątek. 13.30 – 14.15

 

22.

Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja A.29, część pisemna) – klasa IV e

Kamila Kurek

według potrzeb

 

23.

Zajęcia fakultatywne z języka angielskiego – klasa IV b i klasa IV d

Ilona Kosiak

według potrzeb

 

24.

Zajęcia fakultatywne z języka angielskiego – klasa IV c

Marlena Chołuj

piątek, 11.45 – 12.30

 

25.

Zajęcia fakultatywne z języka angielskiego – klasa IV a

Marta Jarecka

piątek. 13.30 – 14.15

 

26

Przygotowanie do balu studniówkowego – polonez (klasy IV)

Ewa Góra,
Marzena Grudzień

po ustaleniu z uczniami (listopad, grudzień)

 

27.

Zajęcia taneczne dla zainteresowanych

Ewa Góra,
Marzena Grudzień

po ustaleniu z zainteresowanymi uczniami

 

28.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Jarosław Comber

wtorek, 15.10 – 17.00

 

29.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Mariusz Skrzypczyk

wtorek, 15.10 – 17.00

 

30.

Zajęcia przygotowujące do konkursów z zakresu przedsiębiorczości i prawa pracy

Ewa Adamczyk

zgodnie z terminarzem konkursów

 

31.

Zajęcia fakultatywne – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja T.06) – klasa III wz/ku

Ewa Adamczyk

czwartek, 15.10 – 15.55