Plan zajęć pozalekcyjnych

Plan zajęć pozalekcyjnych

w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin (dzień tygodnia, godzina)

Uwagi

 

1.

Fakultety z języka angielskiego dla klasy IV d

Ilona Kosiak

wtorek, 13.30 – 14.15

co dwa tygodnie

2.

Fakultety z języka angielskiego dla klasy IV a

Renata Bryła

środa, 7.05 – 7.50

 

3.

Fakultety z języka polskiego

Dorota Mazan

czwartek, 13.30 – 14.15

 

4.

Zajęcia wyrównawczo-doskonalące
z bezpieczeństwa w gastronomii

Andrzej Świć

wtorek, 14.20 – 15.05,

środa, 14.20 – 15.05

 

5.

Koło ratownicze

Dorota Kępińska,

Małgorzata Wieczorek

środa, 14.20 – 15.05

 

6.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
dla klasy II b

Agnieszka Bęben

wtorek, 14.20 – 15.05

 

7.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.29

Urszula Pastuszka

wtorek, 14.20 – 15.05

 

8.

Szkolne Koło Ekonomiczne

Urszula Pastuszka,

Bogumiła Baszak

środa, 12.20 – 13.25

 

9.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.35

Ilona Gębora

wtorek, 14.20 – 15.05

 

10.

Fakultety z języka polskiego

Dorota Jaros

środa, 13.30 – 14.15

 

11.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacje A.22 i A.35

Małgorzata Giemza

środa, 14.15 – 15.05

 

12.

 Koło Caritas

Lidia Mieczyńska

środa, 14.20 – 15.05 oraz w miarę potrzeb

 

13.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.35

Bogumiła Baszak

wtorek, 7.05 – 7.50

 

14.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.36

Grażyna Sowa

środa, 7.05 – 7.50

co dwa tygodnie

15.

Zajęcia przygotowujące do konkursów
z rachunkowości

Grażyna Sowa

środa, 7.05 – 7.50

co dwa tygodnie

16.

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas I

Monika Ziemba

poniedziałek, 12.40 – 13.25

 

17.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Edyta Jamróz

wtorek, 13.30 – 14.15

kl. IVb, III d, III wz

18.

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Edyta Jamróz

środa, 9.40 – 10.35

 

19.

Koło gastronomiczne

Edyta Jamróz,

Anna Denuszek,

Danuta Moskalewicz,

Ewa Skręt,

Emilia Żelazowska

według potrzeb i kalendarza imprez szkolnych

 

20.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja T.15

Bożena Mazik

wtorek, 13.30 – 14.15

 

21.

Przygotowanie do konkursu ekologicznego

Dorota Szczałuba

piątek, 12.40 -13.25

 

22.

Realizacja innowacji pedagogicznej dotyczącej obsługi gości hotelowych wywodzących się
z różnych kręgów kulturowych

Dorota Szczałuba,

Agnieszka Bęben,

Renata Bryła

według potrzeb

 

23.

Blog kulinarny Koperniki gotują

Edyta Majecka-Loranty

według potrzeb

 

24.

Zajęcia przygotowujące do udziału w zawodach sportowych

Jarosław Comber,

Andrzej Starachowski,

Tomasz Włodarski

zgodnie z kalendarzem imprez sportowych

 

25.

Fakultety z języka angielskiego dla klasy IV b

Marzena Grudzień

po ustaleniu z klasą

 

26

Przygotowanie do balu studniówkowego (polonez, walc)

Marzena Grudzień,

Ewa Góra

według potrzeb

 

27.

Fakultety z języka rosyjskiego

Ewa Góra

po ustaleniu z zainteresowanymi uczniami

 

28.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (klasa III e)

Kamila Kurek

według potrzeb

 

29.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów kl. I d

Marlena Chołuj

według potrzeb

 

30.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów kl. I

Marta Jarecka

wtorek, 8.55 – 9.40

 

31.

Fakultety z języka niemieckiego dla klas IV

Aneta Krawczyk

środa, 13.30 – 14.15 (we wrześniu)

wtorek, 13.30 – 14.15 (od października)

 

32.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja T.15

Danuta Moskalewicz

środa, 11.45 – 12.30

 

33.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacje T.06 i T.15

Anna Denuszek

wtorek, 9.50 – 10.35

 

34.

Koło informatyczne – redagowanie stron www, blogów, etc.

Bernard Jaworski

piątek, 11.45 – 12.30

 

35.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.36

Ilona Gębora

czwartek, 13.30 – 14.15

 

36.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.36

Małgorzata Dyjach

środa, 7.05 – 7.50

co dwa tygodnie

37.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja T.15

Małgorzata Dyjach

od stycznia 2019

 

38.

Innowacja pedagogiczna „W krainie słodkości”

Bożena Filipczak,

Małgorzata Dyjach

zgodnie z potrzebami szkoły

 

39.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego
z matematyki dla klasy IV

Bożena Filipczak

zgodnie z potrzebami uczniów

 

40.

Przygotowanie do programów i konkursów
w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości

Ewa Adamczyk

według potrzeb

 

41.

Innowacja pedagogiczna „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”

Ewa Adamczyk

poniedziałek, 15.10 – 15.55