INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

TERMIN POPRAWKOWY W ROKU 2019 (SESJA 194)

Nie później niż do 11 lipca 2019 r. absolwent składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a w sekretariacie szkoły), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Harmonogram i miejsce egzaminu

Miejsce: szkoła macierzysta zdającego

Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r,. godz. 9:00

Ogłoszenie wyników egzaminu – 11 września 2019 r.

 

Egzaminy poprawkowe w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

26.08.2019 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 9.00:

  • język polski;
  • matematyka;
  • fizyka (klasa I wz).

27.08.2019 (WTOREK), GODZ. 9.00:

  • język niemiecki;
  • język angielski;
  • fizyka (klasy I b i I d);
  • chemia.

Komunikat

Odbiór dyplomów i suplementów od dnia 27.05.2019r.