Informacje na temat egzaminów zawodowych

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat egzaminów zawodowych są dostępne na stronie https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/

Obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019:

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku
  2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019
  3. Opłaty za egzamin zawodowy
  4. Procedury Egzaminu Zawodowego do pobrania: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE wraz z załącznikami (w postaci pdf)
  5. Informatory o zawodach

WYKAZ ZAWODÓW I KWALIFIKACJI W ZS NR1: 

L.p.

Zawód /symbol cyfrowy

OZNACZENIE KWALIFIKACJI

 NAZWA KWALIFIKACJI

1.

Technik ekonomista

331403

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

Podstawa programowa 2017 – od roku szk. 2017/18 – kl. I

AU.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

2.

Technik hotelarstwa

422402

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Podstawa programowa 2017 – od roku szk. 2017/18 – kl. I

TG.12.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

3.

Technik żywienia i usług gastronomi -cznych

343404

T.06.

Sporządzanie potraw i napojów

T.15.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Podstawa programowa 2017 – od roku szk. 2017/18 – kl. I

TG.07.

Sporządzanie potraw i napojów

TG.16.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4.

Technik spedytor

333108

A.28.

Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29.

Obsługa klientów i kontrahentów

Podstawa programowa 2017 – od roku szk. 2017/18 – kl. I

AU.31.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

5.

Technik handlowiec

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

A.22.

Zarządzanie działalnością handlową

Podstawa programowa 2017 – od roku szk. 2017/18 – kl. I

AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej

6.

Kucharz

512001

 

T.06.

Sporządzanie potraw i napojów

Podstawa programowa 2017 – od roku szk. 2017/18 – kl. I

TG.07.

Sporządzanie potraw i napojów

7.

Sprzedawca

522301

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

Podstawa programowa 2017 – od roku szk. 2017/18 – kl. I

AU.20.

Prowadzenie sprzedaży

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZS NR1

TECHNIKUM NR 1

EGZAMIN ZAWODOWY – ETAP PISEMNY – SESJA 191

Data

Godzina

Liczba zdających

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2019-01-10

12.00 Ark

1

R.22.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

2019-01-10

12.00 Ark

32

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

2019-01-10

10.00 Ark

4

A.28.

Organizacja i nadzorowanie transportu

2019-01-10

12.00 Ark

16

A.29.

Obsługa klientów i kontrahentów

2019-01-10

12.00 Ark

33

T.15.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

2019-01-10

10.00 Ark

6

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

2019-01-10

12.00 Ark

15

T.12.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

2019-01-10

10.00 Ark

3

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

2019-01-10

12.00 Ark

19

A.22.

Prowadzenie działalności handlowej

EGZAMIN ZAWODOWY – ETAP PRAKTYCZNY – SESJA 191

Data

Godzina

Liczba zdających

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2019-01-09

13.00

1

R.22.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

2019-01-09

  9.00

5

A.28.

Organizacja i nadzorowanie transportu

2019-01-09

13.00

15

A.29.

Obsługa klientów i kontrahentów

2019-01-09

13.00

42

T.15.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

2019-01-09

  9.00

1

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

2019-01-09

13.00

15

T.12.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

2019-01-14

  9.00

10

A.22.

Prowadzenie działalności handlowej

2019-01-14

15.00

9

A.22.

Prowadzenie działalności handlowej

2019-01-17

15.00

1

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

2019-01-17

  9.00

11

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

2019-01-17

15.00

10

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

2019-01-18

  9.00

10

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZS NR1

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

EGZAMIN ZAWODOWY – ETAP PISEMNY – SESJA 191

Data

Godzina

Liczba zdających

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2019-01-10

10.00 Ark

2

T.06.

Sporządzanie potraw i napojów