Kalendarz wydarzeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

 1. 2 września 2019               - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020; - ślubowanie klas pierwszych
 2. 9 września 2019               - ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń-luty 2020)
 3. 11 września 2019             - wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego
 4. 12 września 2019, godz. 16.00   - posiedzenie Rady Pedagogicznej (sala 25), w tym ustalenie dni dodatkowo wolnych bez odpracowania w Technikum Nr 1 i Branżowej Szkole I stopnia Nr 1
 5. 17 września 2019             -udział pocztu sztandarowego w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę
 6. 19 września 2019, godz. 16.00   - spotkanie z rodzicami, wybór trójek klasowych; - wybór Rady Rodziców
 7. 30 września 2019             - ostateczny termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
 8. wrzesień – październik 2019      - spotkania integracyjne klas pierwszych i drugich (terminy uzgadniają wychowawcy i dyrekcja)
 9. 3 października 2019        - akcja "Młoda krew ratuje życie" promująca honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży
 10. 10 października 2019     - Europejski Dzień Języków
 11. 11 października 2019     - uroczyste obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej
 12. 8 listopada 2019            - szkolne obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
 13. 11 listopada 2019           -udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji święta Niepodległości w Kolegiacie św. Michała i pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
 14. 21 listopada 2019, godz. 16.00   - spotkania z rodzicami;- poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
 15. 6 grudnia 2019                 - Dzień Patrona;- jubileusz 95-lecia szkoły
 16. 12 grudnia 2019               - rada klasyfikacyjna klas IV technikum (13.12.2019 – zakończenie I semestru)
 17. 13 grudnia 2019               - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
 18. 16 grudnia 2019               - zmiana planu lekcji
 19. 19 grudnia 2019               - ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów klas I-III o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
 20. 20 grudnia 2019               - klasowe spotkania wigilijne; Jasełka
 21. 23 grudnia – 31 grudnia 2019     - zimowa przerwa świąteczna
 22. 2 stycznia 2020, 3 stycznia 2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
 23. 9 stycznia 2020                - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model d)
 24. 10 stycznia 2020               - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna;- dzień wolny od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
 25. 11 stycznia – 15 lutego 2020       - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model dk i w)
 26. 17 stycznia 2020               - ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I - III
 27. 18 stycznia 2020               - bal studniówkowy
 28. 20 stycznia 2020               - rada klasyfikacyjna klas I - III
 29. 23 stycznia 2020               - rada plenarna;- spotkania z rodzicami
 30. 24 stycznia 2020               - zakończenie I semestru
 31. 27 stycznia – 7 lutego 2020  - ferie zimowe
 32. 10 lutego 2020  - zmiana planu lekcji (edb – koniec podziału na grupy)
 33. 7 lutego 2020    - termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
 34. 22 lutego 2020  - ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec-lipiec 2020)
 35. marzec 2020      - próbny egzamin maturalny z Echem Dnia
 36. 20 marca 2020   - wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń – luty 2020)
 37. 26 marca 2020   - poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych;- spotkania z rodzicami uczniów klas IV
 38. 27 marca 2020   - ostateczny termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2020
 39. 8 kwietnia 2020                - szkolne spotkanie wielkanocne
 40. 9 kwietnia  - 14 kwietnia 2020    - wiosenna przerwa świąteczna
 41. 12 kwietnia 2019             - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach związanych z upamiętnieniem oficerów polskich zamordowanych w lesie katyńskim
 42. 17 kwietnia 2020             - ostateczny termin wystawienia ocen w klasach IV
 43. 20 kwietnia 2020             - rada klasyfikacyjna klas IV
 44. 24 kwietnia 2019, godz. 14.00    - pożegnanie uczniów klas IV; - przekazanie przez uczniów klas czwartych sztandaru szkoły uczniom klas drugich i trzecich
 45. 28 kwietnia 2020, godz.16.00     - spotkania z rodzicami uczniów klas I-III
 46. 30 kwietnia 2020             - uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 47. 4 maja 2020, 5 maja 2020, 6 maja 2020  - pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
 48. 4 maja 2020, 5 maja 2020, 6 maja 2020  - dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1)
 49. 4 i 5 maja 2020  - dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
 50. maj 2020           - Dni Otwarte
 51. 22 maja 2020     - zakończenie ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych w Technikum Nr 1;  przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.
 52. 22 maja 2020     - poinformowanie rodziców i uczniów klas I-III o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych
 53. 12 czerwca 2020              - dzień wolny od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
 54. 17 czerwca 2020              - ostateczny termin wystawiania ocen rocznych i końcowych w klasach I - III
 55. 19 czerwca 2020              - rada klasyfikacyjna klas I - III
 56. 22 czerwca 2020              - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model d)
 57. 23 czerwca 2020              - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
 58. 24 czerwca – 9 lipca 2020             - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model w i dk)
 59. 25 czerwca 2020              - rada plenarna
 60. 26 czerwca 2020              - uroczyste pożegnanie uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 przez uczniów klas II; uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
 61. 29 czerwca – 31 sierpnia 2020    - ferie letnie
 62. 3 lipca 2020                      - wyniki egzaminu maturalnego
 63. 25 sierpnia 2020               - poprawkowy egzamin maturalny (cz. pisemna)
 64. 24 – 25 sierpnia 2020        - poprawkowy egzamin maturalny (cz. ustna)
 65. 28 sierpnia 2020               - wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec - lipiec 2020); przekazanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj więcej...

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika

w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017