Kalendarz wydarzeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019

L.p.

Data

Wydarzenie

1.

3 września 2018

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019;

- ślubowanie klas pierwszych

2.

9 września 2018

- ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń-luty 2019)

3.

11 września 2018

- wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

4.

17 września 2018

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach upamiętniających 79 rocznicę agresji ZSRR na Polskę

5.

20 września 2018, godz. 16.00

- spotkanie z rodzicami, wybór trójek klasowych;

- wybór Rady Rodziców

6.

26 września 2018

- Europejski Dzień Języków

7.

wrzesień – październik 2018

- spotkania integracyjne klas pierwszych i drugich (terminy uzgadniają wychowawcy i dyrekcja)

8.

1 października 2018

- ostateczny termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

9.

12 października 2018

- uroczyste obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej

10.

26 października 2018

- konferencja „Spotkanie z Europą” – podsumowanie zagranicznych staży uczniów i nauczycieli

11.

2 listopada 2018

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych bez odpracowania
(Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)

12.

9 listopada 2018

 - „Dzień dla Niepodległej”

- Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

- godz. 11.11 wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”

13.

11 listopada 2018

-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji święta Niepodległości w Kolegiacie św. Michała i pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

14.

listopad 2018

- próbny egzamin maturalny z wyd. Operon

15.

22 listopada 2018, godz. 16.00

- spotkania z rodzicami;

- poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr

16.

6 grudnia 2018

- Dzień Patrona

17.

13 grudnia 2018

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

18.

17 grudnia 2018

- zmiana planu lekcji

19.

20 grudnia 2018

- poinformowanie rodziców i uczniów klas I-III o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr

20.

21 grudnia 2018

- szkolne spotkanie wigilijne;

- Jasełka

21.

23 – 31 grudnia 2018

- zimowa przerwa świąteczna

22.

8 stycznia 2019

- rada klasyfikacyjna klas I - III

23.

9 stycznia 2019

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model d)

24.

10 stycznia 2019

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna;

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1);

- rada plenarna;

- spotkania z rodzicami

25.

11.01.-16.02.2019

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model dk i w)

26.

11.01.2019

- zakończenie I semestru

27.

14.01.- 27.01.2019

- ferie zimowe

28.

30.01.2019

- zmiana planu lekcji (edb na grupy)

29.

7 lutego 2019

- termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

30.

9 lutego 2019

- bal studniówkowy

31.

18 lutego 2019

- ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec-lipiec 2019)

32.

marzec 2019

- próbny egzamin maturalny z Echem Dnia

33.

22 marca 2019

- wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń – luty 2019)

34.

28 marca 2019

- poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych;

- spotkania z rodzicami uczniów klas IV

35.

kwiecień 2019

- Rekolekcje Wielkopostne

36.

12 kwietnia 2019

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach związanych
z upamiętnieniem oficerów polskich zamordowanych w lesie katyńskim

37.

17 kwietnia 2019

- ostateczny termin wystawienia ocen w klasach IV

38.

18.04. - 23.04.2019

- wiosenna przerwa świąteczna

39.

24 kwietnia 2019

- rada klasyfikacyjna klas IV

40.

24 kwietnia 2019, godz. 16.00

- spotkania z rodzicami uczniów klas I-III

 

41.

26 kwietnia 2019

- uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

42.

26 kwietnia 2019, godz. 14.00

- pożegnanie uczniów klas IV;

- przekazanie przez uczniów klas czwartych sztandaru szkoły uczniom klas drugich i trzecich

43.

29.04. -30.04.2019

- dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)

44.

2 maja 2019

- „Święto Flagi” – dzień wolny od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1);

- zmiana planu zajęć

45.

6, 7 i 8 maja 2019

- pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

46.

6, 7 i 8 maja 2019

- dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania
(Technikum Nr 1)

47.

6 i 7 maja 2019

- dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)

48..

maj 2019

- Dni Otwarte

49.

24 maja 2019

- zakończenie ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych
w Technikum Nr 1

50.

24 maja 2019

- poinformowanie rodziców i uczniów klas I-III o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych

51.

14 czerwca 2019

- ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach I-III

52.

17 czerwca 2019

- rada klasyfikacyjna;

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model d)

53.

18 czerwca 2019

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

54.

19 czerwca 2019

- rada plenarna

55.

21 czerwca 2019

- uroczyste pożegnanie uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 przez uczniów klas II;

- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

56.

21.06. – 04.07.2019

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model w i dk)

57.

22 czerwca – 31 sierpnia 2019

- ferie letnie

58.

4 lipca 2019

- wyniki egzaminu maturalnego

59.

20 sierpnia 2019 

 - poprawkowy egzamin maturalny (cz. pisemna)

60.

 20 - 21 sierpnia 2019

 - poprawkowy egzamin maturalny (cz. ustna)

61.

30 sierpnia 2019

- wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec - lipiec 2018)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika

w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 

Czytaj więcej...

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Czytaj więcej...