Zasady naboru do klas pierwszych

LOGOWANIE: swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/


Regulaminy rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 do pobrania w plikach:

 Regulamin rekrutacji 2019 - 2020 po Gimnazjum.pdf

 Regulamin rekrutacji 2019 - 2020 po Szkole Podstawowej.pdf

 


Rekrutacja do wszystkich szkół Zespołu Szkół Nr 1 odbywa się zgodnie z rozporządzeniami MEN oraz zarządzeniami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Terminy składania dokumentów są podane na stronie: kuratorium.kielce.pl/Kategoria/Rekrutacja-do-szkol/

Przy rekrutacji oprócz wyników z egzaminów gimnazjalnych/egzaminów ósmoklasisty będą także punktowane oceny z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia szkół: język polski, matematyka, język obcy, historia, geografia, biologia, chemia (w zależności od kierunku) oraz inne osiągnięcia ucznia takie jak: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim; udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, np. wolontariat.

Szczegółowe informacje w dokumentach dostępnych na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie. 

ZAŁĄCZNIKI: 

  1. Podanie o przyjęcie (formularz na stronach internetowych) logowanie na stronie: www.swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
  3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.
  4. 2 fotografie.
  5. Dokumentacja zdrowotna.
  6. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej.
  7. Umowa o praktyczną naukę zawodu (dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia pomagamy znaleźć miejsca praktyk).
  8. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.