Nowy rok szkolny rozpoczął się nieco później niż tradycyjnie

W poniedziałek, 4 września, oficjalnie powitaliśmy mury naszej szkoły. Wszystkich zgromadzonych powitała, debiutująca w roli dyrektora, pani Agnieszka Kutera, która odczytała list rzecznika praw dziecka pana M.  Michalaka, skierowany do uczniów. Po zapoznaniu obecnych z nowymi nauczycielami, uczniowie rozeszli się do klas na wyczekiwane spotkania ze swoimi wychowawcami, zaś pierwszoklasiści przygotowywali się do ślubowania, które tradycyjnie odbywa się pierwszego dnia roku szkolnego. 

W towarzystwie dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców przedstawiciele pierwszych klas w imieniu swoim i pozostałych uczniów złożyli ślubowanie na sztandar, że będą pilnie wypełniać swoje obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, szanować jej symbolikę i tradycje. Tym samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Wszystkim nowicjuszom, rozpoczynającym naukę  w naszej szkole, życzymy samych pomyślnych wiatrów, szczęśliwego żeglowania po morzu nauki , żeby omijały Was wszelkie niepowodzenia, a cel, czyli ukończenie szkoły, został w pełni osiągnięty!!!

Fotorelacja w Galerii.