Młodzieżowe Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

W ramach akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują” Młodzieżowy Klub Europejski działający w Naszej szkole przeprowadził 21 maja 2019r.  Szkolne Wybory Młodzieżowe do Parlamentu Europejskiego.

Młodzież głosowała na specjalnych kartach przygotowanych przez CEO, na których umieszczono nazwy komitetów wyborczych startujących w wyborach w naszym okręgu wyborczym. Młodzieżowe wybory odbyły się na kilka dni przed planowanym powszechnym głosowaniem – zachowane zostały wszystkie reguły obowiązujące podczas głosowania dorosłych. Wyniki wyborów ze wszystkich szkół uczestniczących w tym projekcie zostaną podsumowane przez Ogólnopolską Młodzieżową Komisję i ogłoszone w ogólnopolskich mediach 28 maja 2019 roku. 

 

Nasza młodzież dużo wcześniej przygotowywała się do projektu "Młodzi Głosują". Członkowie MKE przygotowali lokal wyborczy, karty do głosowania. Komisja w składzie: Wioleta Grzyb, Patryk Klechowski, Sandra Krawczyk, Wiktoria Siemieniuch, Ewelina Siurek, Katarzyna Szeląg, Piotr Wiśniewski (uczniowie klasy III a) -  opracowała listy uczniów uprawnionych do głosowania, policzyła głosy i sporządziła protokół. Uczennice Natalia Borek, Weronika Jesinowska i Małgorzata Poziomek (klasa II a) przygotowały prezentacje multimedialne na temat Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. 

Celem projektu "Młodzi Głosują" - skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - jest przekonanie młodych, że warto brać udział w wyborach.