„Nadejszła wiekopomna chwila…” czyli pożegnanie absolwentów A.D. 2019

26 kwietnia 2019 roku ponad stu absolwentów Technikum Nr 1 odebrało świadectwa ukończenia szkoły. Wielu z nich otrzymało cenzurki z wyróżnieniem, nagrody książkowe i upominki za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych, działaniach charytatywnych, oddawaniu krwi, pracy w Samorządzie Uczniowskim. Żegnała ich dyrekcja szkoły – p. dyrektor Agnieszka Kutera, p. wicedyrektor Małgorzata Węglewicz, p. Andrzej Świć – kierownik szkolenia praktycznego ,wychowawcy – p. Renata Bryła, p. Anna Puton, p. Bożena Filipczak, p. Monika Smolińska, młodsze koleżanki i koledzy.

Była radość, ale i łzy wzruszenia, bo coś nowego dla tych młodych ludzi się zaczyna, ale i coś nieodwracalnie się skończyło. I jak powiedziała w swoim przemówieniu skierowanym do absolwentów pani dyrektor A. Kutera: „świat szkolny staje się już dla Was światem, do którego będziecie wracać… we wspomnieniach, zapisaliście się bowiem w historii tej szkoły, a ona w historii Waszego życia”. Najważniejszy jednak w dzisiejszej uroczystości był fakt, że mogliśmy być razem, spotkać się „ostatni raz z moją klasą”, wychowawcą, nauczycielami. A jeśli ktoś z absolwentów przejrzy z sentymentu stronę szkoły, to jeszcze na koniec życzenia, których stremowany przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Kamil Barański – nie zdążył przeczytać:

Realizujcie z pasją swoje marzenia, plany.

Zdobywajcie nowe szczyty, bądźcie otwarci, wytrwali.

Kochajcie życie, podróże, nowe wyzwania.

Kierujcie się w swoim wędrowaniu słowami Jana Pawła II -„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść pod prąd, do góry”.

Fotorelacja w galerii FB.