Komunikat

W związku z zawieszeniem strajku w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika zapraszamy uczniów na zajęcia. 
Jednocześnie przypominamy o tym, że dni 29.04., 30.04., 02.05., 06.05., 07.05. są zgodnie z kalendarzem wydarzeń szkolnych dniami wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla uczniów Technikum Nr 1 (klasy I-III) dniem wolnym jest także dzień 08.05.2019.

Z poważaniem

Agnieszka Kutera