Konkurs recytatorski

5 marca 2019 w ostrowieckiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Z pokolenia  Kolumbów”. Wzięły  w nim udział 2 uczennice naszej szkoły: Aleksandra Adamska z klasy 2b (opiekun – p. Ilona Marzec) i Weronika Wójtowicz z klasy 1b ( opiekun – p. Dorota Mazan). Dziewczęta zaprezentowały wiersze K. K. Baczyńskiego. Ich recytacje zostały nagrodzone wyróżnieniami i drobnymi upominkami. Uczestnicy konkursu obejrzeli również ciekawą prezentację poświęconą sylwetce wybitnego pisarza polskiego – Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, którego 100. rocznicę urodzin obchodzimy w bieżącym roku. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze dzięki gospodyniom biblioteki – kierownikowi placówki p. mgr Barbarze Pawelec i p. mgr Małgorzacie Golis.

Fotorelacja w naszej galerii FB