I Mistrzostwa Ekonomiczne

W dniu 07-02-2019 w naszej szkole odbyły się I Mistrzostwa Ekonomiczne, organizowane przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach. W etapie szkolnym wzięło udział 23 uczniów z klas II, III i IV Technik Ekonomista. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań. Do etapu wojewódzkiego przechodzą Cudzik Estera - kl.III i Klaudia Relikowska – kl.II Technik Ekonomista, które uzyskały największą liczbę punktów.

Etap wojewódzki odbędzie się w marcu br., w Siedzibie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.