„Symulacyjna firma handlowa” - lekcja otwarta w ramach korelacji międzyprzedmiotowej

W dniu 30.XI.2018r. odbyła się lekcja otwarta na temat „Symulacyjna firma handlowa”. Lekcję przeprowadziły nauczycielki przedmiotów zawodowych: Ilona Gębora, Małgorzata Giemza, Urszula Pastuszka. W zajęciach udział wzięła młodzież klasy IVa – Technik Ekonomista i IVd – Technik Handlowiec. Lekcja została przeprowadzona w pracowni komputerowej, która została zaadaptowana na potrzeby firmy handlowej: działu księgowości, marketingu i reklamy oraz sprzedaży.

 

Każdy zespół wykonywał przydzielone zadania:

  • przyjęcie przesyłki do magazynu
  • ewidencja zakupu i sprzedaży w programie „Subiekt”
  • sprzedaż towarów z wykorzystaniem kasy fiskalnej, sprzędzenie  paragonu i raportu dobowego
  • księgowanie operacji gospodarczych w programie „Rewizor”
  • sporządzenie dziennika księgowań
  • opracowanie oferty handlowej
  • przygotowanie katalogu produktów.

Dzięki sprawnej organizacji oraz umiejętnościom uczniów zdobywanym w czasie lekcji z przedmiotów „Firma handlowa’’ , „Marketing w działalności handlowej” oraz „Biuro rachunkowe” wszystkie rezultaty były wykonane poprawnie.

W lekcji uczestniczyła pani wicedyrektor mgr Małgorzata Węglewicz.