Realizujemy projekt ,,Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja”

Od stycznia 2018r. realizujemy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, priorytet 8. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,  poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. W projekcie ,,Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja” uczestniczy 90 uczniów ZS nr 1 oraz 14 nauczycieli o wykształceniu zawodowym.

W roku 2018 wsparcie otrzymuje 50 uczniów, a w 2019 – 40 uczniów. Wsparcie dotyczy kompetencji kluczowych z: języka angielskiego, matematyki lub przedsiębiorczości – w zależności od wyboru przez uczestnika. Uczeń uczestniczy również w kursach zawodowych, przynajmniej dwóch. Wzrost kompetencji zawodowych następuje na następujących kursach:

  • animator czasu wolnego
  • barman
  • kelner – barista
  • kelner
  • manager hotelu
  • obsługa recepcji
  • carving
  • obsługa turystyki prozdrowotnej ( kurs wyjazdowy).

Każdy uczeń uczestniczy w zajęciach indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz w  zajęciach w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery SPInKA. Dla najlepszych przewidziane są płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin.

Nauczyciele  uczestniczą w szkoleniu z wykorzystania platformy e – learningowej i ICT w nauczaniu, kursie wyjazdowymObsługa gości turystyki prozdrowotnej w hotelu**** na terenie województwa świętokrzyskiego oraz spotkaniach on – line w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Sześciu nauczycieli zakwalifikowało się na studia podyplomowe nadające kwalifikacje (3 semestry) - Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Nauczyciele już studiują. Uczestniczyli również w zajęciach z platformy e – learningowej.

Rozpoczęły się już zajęcia z kompetencji kluczowych dla 5 grup po 10 osób, indywidualne doradztwo zawodowe oraz czynny jest Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKA. Uczniowie uczestniczą już w następujących kursach zawodowych: barmańskim, kelnerskim, obsłudze recepcji oraz manager hotelu.

Szkoła otrzymała wsparcie - około 120 tysięcy - na doposażenie w sprzęt pracowni hotelarskiej oraz obsługi gościa.